Продукти

Представяме Ви някои от по-важните публикации, в чието изготвяне сме участвали:

101 организации говорят за европейските фондове

Първи доклад за гражданско наблюдение на фондовете на ЕС в България

Втори доклад за гражданско наблюдение на фондовете на ЕС в България

Трети доклад за гражданско наблюдение – за КУПФЕС

Включване на политиката за климата в СП и ОП 2014-2020

Добри международни практики за устойчива градска среда

Животът в екоселище в БГ контекст

Партньорство за ефективно ползване на фондовете на ЕС

Устойчиво развитие за обществено здраве и просперитет