Намаляват ли застрашените от бедност хора в България?

Данните на Евростат по целите за устойчиво развитие на ООН ясно показват намляване на застрашените от бедност и приближаване към „нормалните“ нива за Югоизточна Европа.

Дали сближаването на национално ниво е валидна тенденция и за регионалните нива, или напротив, ще проверим допълнително – ако намерим тези данни.