Защо България е на по-предна позиция спрямо съседките си от ЕС в индекса за Човешки капитал на Световния икономически форум?

Според Индекса за човешки капитал на СИФ публикуван годишно за 130 държави по света, България напредва от 43-то място през 2016, до 32-ро място през 2017 г. http://reports.weforum.org/global-human-capital-report-2017/dataexplorer/#economy=BGR

С това страната ни изпреварва Гърция, Унгария и Румъния, и се нарежда непосредствено след Полша (31-ва позиция).

В сравнението между четирите страни, България е на водеща позиция по две от общо четири групи индикатори: под-индекси „Капацитет“ и “Ползване“ на човешкия капитал. На второ място сме по отношение под-индекс „Развитие“, и на предпоследно по индикаторите за под-индекс „Ноу-хау“.

Печелим позиции заради по-доброто представяне на по-възрастните демографски групи, и заради свиването на безработицата към предкризисните нива. В стратегически план, заплахи генерират по-слабото представяне на младото население, и липсата на ноу-хау/разнообразни умения у населението и наличността на работници/служители с подходящи умения.