Технологиите на бъдещето – само високи ли да бъдат?

Международните центрове на научно-развойна дейност, икономическа експанзия и политическо влияние, които играят ролята на двигатели за развитието на “технологии на бъдещето”, залагат на тяхното интегриране под шапката на т. нар. Четвърта индустриална революция. Множество публикации и декларации от представители на тези групи го заявяват еднозначно, като може би най-скорошното потвърждение на тази тенденция е от […]

Continue reading


В какво изоставаме при прехода към новото енергийно бъдеще за устойчиво развитие?

Световният икономически форум класира страната ни 92-ра сред 114 държави според Индекса за енергиен преход. Общо 40 показателя определят позициите на изследваните страни по два ключови суб-индекса: работа на енергийната система (17 показателя) и готовност за преход към новата енергетика (23 показателя). Трите показателя, по които се представяме изключително зле са: Невключена цена на вредните […]

Continue reading


Защо България е на по-предна позиция спрямо съседките си от ЕС в индекса за Човешки капитал на Световния икономически форум?

Според Индекса за човешки капитал на СИФ публикуван годишно за 130 държави по света, България напредва от 43-то място през 2016, до 32-ро място през 2017 г. http://reports.weforum.org/global-human-capital-report-2017/dataexplorer/#economy=BGR С това страната ни изпреварва Гърция, Унгария и Румъния, и се нарежда непосредствено след Полша (31-ва позиция). В сравнението между четирите страни, България е на водеща позиция […]

Continue reading


Защо България се представя по –добре от Гърция в готовността си за производствата на стоки и услуги на бъдещето?

Световният икономически форум е автор на множество годишни сравнения на около 100-130 държави по композитни индекси фокусиращи вниманието върху определена сфера на устойчивото социално икономическо развитие. Решихме да проверим как се класира България спрямо Гърция, Румъния и Унгария по индекса за готовност за производства за бъдещето на СИФ: http://reports.weforum.org/country-readiness-for-future-of-production/rankings/#series=FOP.SUBIDXB Страната ни заема 40-та позиция от […]

Continue reading


Намаляват ли застрашените от бедност хора в България?

Данните на Евростат по целите за устойчиво развитие на ООН ясно показват намляване на застрашените от бедност и приближаване към „нормалните“ нива за Югоизточна Европа. Дали сближаването на национално ниво е валидна тенденция и за регионалните нива, или напротив, ще проверим допълнително – ако намерим тези данни.

Continue reading