Технологиите на бъдещето – само високи ли да бъдат?

Международните центрове на научно-развойна дейност, икономическа експанзия и политическо влияние, които играят ролята на двигатели за развитието на “технологии на бъдещето”, залагат на тяхното интегриране под шапката на т. нар. Четвърта индустриална революция. Множество публикации и декларации от представители на тези групи го заявяват еднозначно, като може би най-скорошното потвърждение на тази тенденция е от […]

Continue reading


В какво изоставаме при прехода към новото енергийно бъдеще за устойчиво развитие?

Световният икономически форум класира страната ни 92-ра сред 114 държави според Индекса за енергиен преход. Общо 40 показателя определят позициите на изследваните страни по два ключови суб-индекса: работа на енергийната система (17 показателя) и готовност за преход към новата енергетика (23 показателя). Трите показателя, по които се представяме изключително зле са: Невключена цена на вредните […]

Continue reading


Намаляват ли застрашените от бедност хора в България?

Данните на Евростат по целите за устойчиво развитие на ООН ясно показват намляване на застрашените от бедност и приближаване към „нормалните“ нива за Югоизточна Европа. Дали сближаването на национално ниво е валидна тенденция и за регионалните нива, или напротив, ще проверим допълнително – ако намерим тези данни.

Continue reading