Защо България е на по-предна позиция спрямо съседките си от ЕС в индекса за Човешки капитал на Световния икономически форум?

Според Индекса за човешки капитал на СИФ публикуван годишно за 130 държави по света, България напредва от 43-то място през 2016, до 32-ро място през 2017 г. http://reports.weforum.org/global-human-capital-report-2017/dataexplorer/#economy=BGR С това страната ни изпреварва Гърция, Унгария и Румъния, и се нарежда непосредствено след Полша (31-ва позиция). В сравнението между четирите страни, България е на водеща позиция […]

Continue reading