Качество на живота

Изберете България и проверете къде се класира страната по удовлетвореност по категориите „Материални условия/доходи“ (последна със самооценка 3,7/10), „Жилища“ (последна със самооценка 6,0/10), „Работа“ (последна със самооценка 6,0/10), „Оползотворяване на времето“ (последна със самооценка 5,7/10), „Образование“ (предпоследна), „Здраве“ (предпоследна по самооценка, но последна заедно с Латвия и Литва по продължителност на живота), „Лични взаимоотношения“ (последна с 5,7/10), „Сигурност“ (предпоследна- преди Литва, но с най-голям дял на населението потвърждаващо наличие на престъпления, насилие и вандализъм), „Доверие в правосъдната система“ (предпоследна – преди Словения), „Околна среда“ (последна с 5,2/10).