Синята икономика на Гюнтер Паули

Гюнтер Паули (Gunter Pauli) е автор и инициатор за алтернативна Синя икономика, чиито технологии разчитат много повече на естествените природни и физични процеси, и поради това са способни драстично да свалят екологичният отпечатък на сегашната ‘конвенционална’ въглеродна и линейна икономика.

Атрактивно езюме на книгата ще откриете тук: http://openom.eu/bg/blue-economy

Българското издание на първата версия на книгата ще намерите тук:

Синята икономика