В какво изоставаме при прехода към новото енергийно бъдеще за устойчиво развитие?

Световният икономически форум класира страната ни 92-ра сред 114 държави според Индекса за енергиен преход. Общо 40 показателя определят позициите на изследваните страни по два ключови суб-индекса: работа на енергийната система (17 показателя) и готовност за преход към новата енергетика (23 показателя). Трите показателя, по които се представяме изключително зле са: Невключена цена на вредните […]

Continue reading