Технологиите на бъдещето – само високи ли да бъдат?

Международните центрове на научно-развойна дейност, икономическа експанзия и политическо влияние, които играят ролята на двигатели за развитието на “технологии на бъдещето”, залагат на тяхното интегриране под шапката на т. нар. Четвърта индустриална революция. Множество публикации и декларации от представители на тези групи го заявяват еднозначно, като може би най-скорошното потвърждение на тази тенденция е от […]

Continue reading