Защо България се представя по –добре от Гърция в готовността си за производствата на стоки и услуги на бъдещето?

Световният икономически форум е автор на множество годишни сравнения на около 100-130 държави по композитни индекси фокусиращи вниманието върху определена сфера на устойчивото социално икономическо развитие. Решихме да проверим как се класира България спрямо Гърция, Румъния и Унгария по индекса за готовност за производства за бъдещето на СИФ: http://reports.weforum.org/country-readiness-for-future-of-production/rankings/#series=FOP.SUBIDXB Страната ни заема 40-та позиция от […]

Continue reading